Familjehem för individer med särskilt vårdbehov.

Familjehemsgruppen Syd erbjuder öppenvårdsinsatser och kraftigt förstärkt familjehemsvård för individer med särskilt svår problematik.

Vi på familjehemsgruppen syd tar vid där vanliga familjehem, öppen – och slutenvården inte fungerar. Den kraftigt förstärkta familjehemsvården kombinerar ett vanligt familjeliv med professionell hjälp till hemmet och eleven samt ofta också till den biologiska familjen.

Våra familjehem är belägna i Sörmland, Uppland och Stockholmsområdet.I ett familjehem finns alltid en vuxen hemma på heltid. Familjehemmen har lång erfarenhet av att stödja, vägleda och fostra barn, ungdomar samt unga vuxna mammor med barn. Familjehemmens vardagskunskap kompletteras med vår professionella kunskap. Familjerna är rotade i sin omgivning och har ett uppbyggt socialt nätverk där de bor.

Livsmönstret hos familjen bidrar till att ge den placerade eleven meningsfullhet och ett sammanhang i tillvaron. Vår avsikt är inte att professionalisera familjehemmen, utan att tillföra resurser till familjehemmen som gör det möjligt att använda dessa som mer än fullgoda alternativ till hem för vård eller boende HVB, vård vid SIS-institution, psykiatrisk klinik eller motsvarande.

Familjehemsvård

Familjehemsgruppen Syd erbjuder öppenvårdsinsatser och kraftigt förstärkt familjehemsvård för individer med särskilt svår problematik

Öppenvårdsinsatser

Vi på Familjehemsgruppen syd erbjuder öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar både i deras hemmamiljö och på olika boenden.

Flyktingbarn

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt sedan 2014. Under 2015 och 2016 har över 38 000 ensamkommande barn ansökt om asyl i Sverige.

Jourhem/akut

Vi erbjuder våra uppdragsgivare noggrant utredda jourhem. Detta genomförs enligt en utvecklad variant av Kälvestenmetoden, ett bra verktybarnhand teckningg som utveck­lar barnperspektivet.

Boka gärna ett informationsmöte med oss.

Vill ni veta mer om oss och våra tjänster, eller dra upp ert ärende, kan ni besöka oss på vårt kontor.