Familjehem för individer med särskilt vårdbehov.

Familjehemsgruppen Syd erbjuder Jourhem, konsulent stödd, förstärkt och kraftigt förstärkt familjehemsvård samt öppenvårdsinsatser för individer med särskilt svår problematik.

Vi på familjehemsgruppen syd erbjuder individer/eleven alternativvård till institution och slutenvården. Den kraftigt förstärkta familjehemsvården kombinerar ett vanligt familjeliv med professionell hjälp till hemmet och eleven samt ofta också till den biologiska familjen.

Våra familjehem är belägna i Sörmland, Uppland och Stockholmsområdet. I ett familjehem finns alltid en vuxen hemma på heltid. Familjehemmen har lång erfarenhet av att stödja, vägleda och fostra barn, ungdomar samt unga vuxna mammor med barn. Familjerna är rotade i sin omgivning och har ett uppbyggt socialt nätverk där de bor. Familjehemmens vardagskunskap kompletteras med vår professionella kunskap.

Livsmönstret hos familjen bidrar till att ge den placerade eleven meningsfullhet och ett sammanhang i tillvaron. Vår avsikt är inte att professionalisera familjehemmen, utan att tillföra resurser till familjehemmen. Kraftigt förstärkta familjehemsvården är ett alternativ till hem för vård eller boende HVB, vård vid SIS-institution, psykiatrisk klinik eller motsvarande.

Familjehemsvård

Familjehemsgruppen Syd erbjuder Jourhem, konsulent stöddfamiljehem, förstärkt familjehem och kraftigt förstärkt familjehemsvård. Familjehemen är utredda och har lång erharehet av arebete med utsatta individer.

Öppenvårdsinsatser

Familjehemsgruppen syd erbjuder socialtjänsten skräddarsydda lösningar och öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar, ensamkommande barn och deras familjer. Vi har behandlingskonsulter som är mångkulturella och besitter flera språk.

Flyktingbarn

Sedan Ukraina kriget startades har en ny flyktingvåg sökt sig till EU. Över 2,5 miljoner flyktingar, främst kvinnor och barn har lämnat landet för att söka skydd. Migrationsverket spår en dramatisk ökning av flyktingar till Sverige. Vi har lång erfarenhet av arbete med flykingar i kris.

Jourhem

Vi erbjuder våra uppdragsgivare noggrant utredda jourhem. Dessa familjehem har lång erfarenhet av arbete med utsatta individer. Familjehemmen är belägna i stor Stockholm och kan ta emot elever på kort varsel.

Boka gärna ett informationsmöte med oss.

Vill ni veta mer om oss och våra tjänster, eller dra upp ert ärende, kan ni besöka oss på vårt kontor.